Tamara Ladjević

tatina lepotica

teško je tu bilo šta reći…. možda ću Vam jednaput objasniti, a možda i neću. poljubac od tate…