Državni (ne)prijatelj

Gledate i slušate svakog dana … izbeći nikako ne možete. Na ulici u preduzeću, na TV-u ili štampi. Još samo nekoliko dana treba biti jak i izdržati ovo maltretiranje naroda o sopstvenom trošku. Posle toga će, jedni kažu doći posao, dokopaćemo se svakojakih privilegija i zauvek pomaći tmurnu smrdljivu zavesu sa Srbije. Oni još tvrde…