Антички Срби измислили твитовање

Хм… Твитер, Титер, Титар, ТИТАКАР! Титакар је древно србско божанство! Још су антички Срби први успоставили систем твитовања! #drugasmena

Јован И. Деретић